groeien binnen het        MKB

Helpt uw bedrijf bij de invoering van het BRL6000 kwaliteitssysteem
Inventariseren
Analyseren
Oplossen
Adviseren
Communiceren
Implementeren
Coachen

BRL6000 KOMO-Instal   Kwaliteitsysteem voor de Installatiebranche

Wilt u met uw onderneming de marktpositie veroveren die u verdient?
Dan is het belangrijk dat de kwaliteit van św bedrijf herkenbaar is. Professionele opdrachtgevers en consumenten willen er immers zeker van zijn dat u garant staat voor een veilige installatie die voldoet aan de regelgeving.

Met een KOMO-Instal certificaat maakt u de vakbekwaamheid van uw onderneming en de veiligheid van uw installaties glashelder. KOMO-Instal is een kwaliteitsverklaring met een wettelijke basis.

Indien een erkend installateur gecertificeerd is als KOMO-installateur kan hij dat aantonen door middel van het BRL 6000 certificaat; een document dat verklaart dat binnen het omschreven toepassingsgebied de controle en keuringswerkzaamheden op aantoonbare wijze door hem worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de BRL6000.Certificatie volgens de BRL 6000 garandeert het voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit. Daarnaast stelt de regeling eisen aan de interne organisatie van een installatiebedrijf. Bedrijven die aan de BRL 6000 voldoen, mogen zich in de markt onderscheiden via het KOMO INSTAL-logo , een eenvoudige maar doeltreffende manier om aan te tonen dat kwaliteit wordt geleverd.

GrootAdvies kan u begeleiden bij:

  • de invoering van het BRL6000 kwaliteitssysteem
  • opzetten van het Kwaliteitshandboek
  • inrichten van de vereiste procedures
  • aanvraag tot certificering

De BRL6000 criteria omvatten een aantal eisen waaraan de gecertificeerde installateur dient te voldoen en waaraan hij vervolgens getoetst is door de certificerende organisatie, die hem bij goed gevolg het KOMO-Instal certificaat verleent.

De erkende installateur die in aanmerking wil komen voor het verkrijgen van het KOMO-certificaat dient te beschikken over een kwaliteitssysteem waarin de artikelen uit de BRL 6000 tot uitdrukking komen in procedures. Procedures zijn handelswijzen die gevolgd moeten worden om datgene te bereiken wat is voorgeschreven.

Dit kwaliteitssysteem, dat gevormd wordt door de procedures en benodigde formulieren, moet zijn vastgelegd in een handboek. Deze omschreven handelswijzen moeten waarborgen dat opgeleverde installaties veilig en doelmatig zijn, en tevens zijn aangelegd in overeenstemming met de geldende aansluitvoorwaarden van het nutsbedrijf.

GrootAdvies is gekwalificeerd auditor voor BRL6000 voor DEKRA (vh KEMA) en KIWA

Voor informatie over deze dienstverlening klik dan hier  >>>

<<<   Terug


GrootAdvies     Ringallee 67      6881MX  Velp     T. 026 3646221     F. 026 3646221     M. 06 28481972
email
info@grootadvies.nl