groeien binnen het        MKB

Helpt organisaties verder groeien met efficiŽnte werkprocessen en slimme tools

Inventariseren
Analyseren
Oplossen
Adviseren
Communiceren
Implementeren
Coachen

De Balanced Scorecard in het kort

Balanced Scorecard

Elke organisatie wil van tijd tot tijd graag weten hoe ze er voor staat. Zoals een een piloot niet voldoende heeft aan een hoogtemeter, zo kan het management niet uitsluitend afgaan op financiŽle gegevens want prestaties zijn immers ook afhankelijk van werknemers en van klanten. De Balanced Scorecard biedt hiervoor een zeer praktische handreiking. Op overzichtelijke wijze worden de prestaties van de organisatie voor de drie belangrijkste belangengroepen (financiŽn, klanten en werknemers) weergegeven. Bovendien worden strategie en doelstellingen op een inzichtelijke manier geconcretiseerd waardoor ze voor het management gemakkeijk en direct bespreekbaar worden. Hierdoor vult de Balanced Scorecard het gat op tussen het bepalen van strategische en operationele doelstellingen en het bereiken daarvan. Deze twee redenen maken van de Balanced Scorecard een baanbrekend hulpmiddel dat een aanzienlijke bijdrage kan leveren bij het verbeteren van de prestaties van elke organisatie.

De Balanced Scorecard als prestatiemeter

De Balanced Scorecard is een compleet en overzichtelijk prestatiemeetsysteem dat een veel waardevoller beeld geeft dan alleen de traditionele financiŽle maatstaven. Het geeft inzicht in de prestaties op en de relatie tussen vier voor elke organisatie essentiŽle invalshoeken. De nadruk bij de prestatiemeting ligt bij het kunnen achterhalen van het verband tussen oorzaak (het interne en innovatieve perspectief) en gevolg (het financiŽle en klanten perspectief) van de behaalde resultaten. Omdat voor elke organisatie andere kritieke succesfactoren en meetpunten van belang zijn, is het essentieel om een Balanced Scorecard op te stellen die naadloos aansluit op uw organisatie. Deze geeft vervolgens op overzichtelijke wijze weer hoe uw organisatie presteert.Financieel

Uiteraard blijven financiŽle maatstaven een centrale positie behouden in het meten van de prestaties. Lange termijn financiŽle topprestaties zijn echter pas mogelijk wanneer er sprake is van tevreden en loyale klanten, een gezonde organisatie met tevreden werknemers en continue verbetering van product/dienst en organisatie.

Klant

Vanuit het oogpunt van de klant dienen maatstaven als tevredenheid, loyaliteit, markt- en klantaandeel als indicatie voor de prestaties. Het klantenperspectief is vooral een uitstekende voorspeller voor het lange termijn succes van een organisatie.

Intern

De interne processen uiten zich onder andere via kwaliteit, doorlooptijd, de time-to-market of de reactietijd op klachten. Goede interne prestaties vormen de basis voor de prestaties op zowel klanten als financieel perspectief.

Innovatie & leren

Om ook in de toekomst te kunnen blijven groeien en verbeteren moet er continu aan de organisatie gebouwd worden. Hiervoor is het van belang dat de kwaliteit en potentie van zowel werknemers als werkomgeving gemeten wordt.

De Balanced Scorecard als communicatiemiddel

Naast de prestatiemeting en de indicatie voor het lange termijn potentieel, stelt de Balanced Scorecard u in staat op duidelijke en eenduidige wijze uw missie, strategie en doelstellingen, te concretiseren en te communiceren door de hele organisatie. Met als gevolg dat de hele organisatie hetzelfde doel voor ogen heeft en de kans op realisatie wordt vergroot.Ook ter vergroting van het draagvlak binnen uw organisatie kan de Balanced Scorecard een bijdrage leveren. De Balanced Scorecard kan tevens gebruikt worden om medewerkers meer zelfbevoegdheden te geven en initiatieven te laten ontplooien, doordat uitkomsten hiervan makkelijker meetbaar en beheersbaar worden. Dit betekent voor vele organisaties een andere, meer stimulerende wijze van opereren waarbij de communicatie tussen de verschillende organisatielagen veel opener en helderder is dan voorheen.

<<<   Terug


GrootAdvies     Ringallee 67      6881MX  Velp     T. 026 3646221     F. 026 3646221     M. 06 28481972
email
info@grootadvies.nl